Sbo de Griffel Heerlen

In B1 rekenen we op dit moment met 18 kinderen.
Allemaal in Boek 4.

Op de foto kun je zien wie allemaal.
Twee kinderen waren jammer genoeg ziek toen de foto werd gemaakt.