En,.......heb je al geoefend?
Op deze pagina staan de woorden die fouten hebben.
Maar welke zijn het?
Lees ze goed en verbeter ze door ze op te schrijven op een blaadje.
Vergelijk ze ook eens met de andere woorden in de goede versie.
Succes.
 
Denk aan de regel d of t: maak het woord langer (in je hoofd) en schrijf het goede woord op.

WOORDPAKKETTEN   BLOK  5
les 6-7-8 instructie en oefening
vriendje, blaadje, honderd, niemand, hondje, geduld
 
 
Les 6                         Les 7                  Les 8
 
broodje                     lafaard                      hondje
bedje                        duizend                     woordje
bordje                       iemand                       mandje
beeldje                      dansend                     verstand
hoetje                       ochtent                     verkeerd
liedje                        laggend                     chebied
paardje                     grijsaard                   beleefd
hondje                       sieraat                      verband
vriendje                    niemand                     kleedje
brandje                     honderd                    rondje
speltje                      vijand                        handje
randje                       bangert                     wondje
kindje                                                        hemdje
draatje                                                      geduld
blondje                                                      tegoed
geluid
geweld
verbod
gezond
kladje
bandje