Op 4 oktober vierden wij dierendag. De dag ervoor bracht juf Yolanda haar puppie mee. Wij vonden dit heel gezellig en wilden de puppie vooral aanraken en aaien.
                   
Het snuffelen van de puppie vonden we best wel spannend. De puppie had een speelgoedbeestje bij zich en kon ook al een kunstje..........   

                     

's Middags was er keuzemiddag rondom het thema dierendag. We konden kiezen uit koken, borduren, het knutselen van een vis of dierenspel of een 
kijkdoos maken. Het werd in ieder geval een gezellige middag en de resul-taten mogen er ook zijn!!