Samen met B4 hebben we een aantal lessen gevolgd rondom het thema ' Zwerfafval' en het belang van een schone natuur. 
Als afsluiting van deze lessen hebben wij het goede voorbeeld gegeven en zijn met z'n allen de beurt gaan opruimen!