Sbo de Griffel Heerlen
Aan onze school is een ouderraad verbonden. Deze bestaat uit de ouders van alle kinderen die de school bezoeken. De ouders die hiervoor belangstelling hebben kunnen lid worden van de werkgroep van de ouderraad. Deze werkgroep overlegt regelmatig met de directie en leerkrachten van de school. Financieel wordt de school door de oudervereniging ondersteund bij verschillende activiteiten zoals: Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, schoolreisjes enz. De werkwijze van de ouderraad is vastgelegd in een huishoudelijk reglement. De huidige ouderraad heeft ± 15 leden.
Ouders verrichten buiten de hulp van de ouderraad geen ondersteunende werkzaamheden op school.

Misschien leuke ideeën? Schroom niet, en neem contact met ons op.
Heeft u op- of aanmerkingen, suggesties, vragen of kanttekeningen over de OR?

Bent u enthousiast geworden of heeft u interesse om u aan te sluiten bij de OR dan kunt u contact  opnemen met de voorzitter of leerkracht van uw kind.