Sbo de Griffel Heerlen
Het bestuur.

Onze school valt onder de juridische verantwoordelijkheid van het bestuur. In dit geval is dit stichting Innovo.

Innovo heeft meerdere scholen onder haar vleugels, van Heerlen en omstreken tot aan Maastricht en Koningsbosch.

Het bevoegd gezag van Innovo wordt gevormd door het College van Bestuur.
Dit college bestaat uit dhr. Bert Nelissen en mevr. Joan van Someren.

Zij leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht van Innovo.

De stichting Innovo is gevestigd in Heerlen aan de Ruys de Berenbroecklaan.

Op www.innovo.nl kunt u meer informatie vinden omtrent Innovo.
Op die site kunt u via het menu klikken op ouders of kinderen.