Sbo de Griffel Heerlen
 
Schooltijden.
 

De schooltijden zijn voor alle kinderen in alle Units gelijk.

Er is sprake van inlooptijd.

De bel gaat om 8.40, waarna de leerlingen samen met de leerkrachten naar de klassen gaan.
Om 8.45 starten vervolgens de lessen.
 
Schooltijden Sbo de Griffel
   Maandag   08.45   14.45
 Dinsdag  08.45   14.45
   Woensdag  08.45    12.45 
   Donderdag 08.45    14.45 
Vrijdag  08.45   14.45