Sbo de Griffel Heerlen
Schooljaar 2020/2021

 
Studiedag                     23-09-2020
Herfstvakantie             19-10-2020 tot en met 23-10-2020
Lln.vrije week               23-11-2020 tot en met 27-11-2020
Kerstvakantie               21-12-2020 tot en met 01-01-2021
Studiedag                     26-01-2021
Voorjaarsvakantie        15-02-2021 tot en met 19-02-2021
Kindvrijedagen              11-03-2021 tot en met 12-03-2021
                                     2-04-2021
Leerlingvrije week         5-04-2021 tot en met 9-04-2021
Kindvrijedag                  26-04-2021
Koningsdag                    27-04-2021
Meivakantie                   3-05-2021 tot en met 14-05-2021
Pinksteren                     24-05-2021
Leerlingvrije week         21-06-2021 tot en met 25-06-2021
Kindvrijedag                  23-07-2021
Zomervakantie              26-07-2021 tot en met 3-09-2021